مشاهده فیلترها
نمایش 24 36 48

ابزار تعمیر موبایل و ساعت مدل KS-8127

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی چند منظوره مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8116B

۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مدل KS-8857

۱۳۵,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8841

۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8867

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی چند منظوره تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8062

۳۷۵,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی چند منظوره مدل KS-80921

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی چند منظوره مدل KS-840110

۴۰۸,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی های چند منظوره پاندا

۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8032

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8087

۳۹۹,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8089A

۳۷۵,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8132

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-85034

۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ مدلKS-8086

۶۲۰,۰۰۰ تومان ۵۷۰,۰۰۰ تومان

جعبه پیچ گوشتی برای تعمیر تلفن همراه مدل KS-8060

۴۳۵,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی حرفه ای مدل KS-8018

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی حرفه ای مدل KS-8037

۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی مدل KS-8128

۳۸۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-80923

۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-840017/18

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-840049

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-882022

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-88203

۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان