مشاهده فیلترها
نمایش 24 36 48

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی حرفه ای مدل KS-8018

۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی حرفه ای مدل KS-8037

۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

جعبه پیچ گوشتی برای تعمیر تلفن همراه مدل KS-8060

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی چند منظوره تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8062

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8087

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی چند منظوره مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8116B

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8089A

۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

کیت ابزار تعمیر الکترونیکی مدل KS-8128

۳۸۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8132

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8841

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی مغناطیسی تعمیر الکترونیکی مدل KS-8863

۵۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی چند منظوره مدل KS-8820

۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی های چند منظوره مدل KS-8865

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی تعمیرات الکترونیکی مدل KS-8867

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی های حرفه ای مدل KS-8895

۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-8822

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی و ست سرپیچ چند منظوره مدل KS-8032

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی تعمیر الکترونیکی مدل KS-8064

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه پیچ گوشتی های قابل شارژ مدل KS-882025

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-88204

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-882022

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-80923

۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی مغناطیسی چند منظوره مدل KS-80921

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کیت تعمیر ابزار الکترونیکی مدل KS-840027

۷۸۰,۰۰۰ تومان